İK Politikamız      •     En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan E2 Teknoloji’nin İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

      •         İnsan Kaynakları Prensiplerimiz;

      •             - Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
      •             - Yeni pozisyonlar için öncelikle E2 Teknoloji içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
      •             - Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
      •             - Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
      •             - İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
      •             - Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
      •             - Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
      •             - Açık iletişim ortamı sağlamak,
      •             - Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​@E2 TEKNOLOJİ
bizden haberiniz olsun
E2 Teknoloji | Copyright © 2020